Forbruget af Ozempic og Wegovy

29-05-2024

I 2023 og 2024 har der været et stigende forbrug af diabetes- og vægttabsmedicin på Færøerne. Særlig forbruget af Ozempic og Wegovy er steget.