Tilsyn med sundhedspersoners faglige virksomhed og ordinationslister

Landslægen fører tilsyn med sundhedspersoners faglige virke og egnethed. Det generelle ansvar for driften og kvaliteten af sundhedsvæsenet ligger hos driftsherrerne. Heilsu- og Innlendismálaráðið har det overordnede ansvar for hospitalerne og Heilsutrygd har ansvaret for bl.a. kommunelægerne. Kommunerne har ansvaret for bl.a. plejehjem og hjemmesygepleje. Det er driftsherrernes ansvar at reagere, hvis der bliver udført arbejde af dårlig kvalitet. Det er driftsherrernes ansvar at sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer og eventuelle autorisationer til de job, de bestrider.

Kilder som kan føre til Landslægens tilsyn med en sundhedsperson

Landslægen / Landslægeembedet reagerer, hvis vi får en indberetning om, at en sundhedsperson kan være et problem for patientsikkerheden.

Landslægen bruger forskellige kilder til at holde os underrettede om mulige problemer med patientsikkerheden. F.eks.:

  • Klageafgørelser fra Styrelsen for Patientklager med kritik af specifikke sundhedspersoner
  • Bekymringshenvendelser fra f.eks. patienter, pårørende, kolleger, hospitaler, misbrugscentre, plejehjem og politi
  • Overvågning af ordinationer
  • Retslægelige ligsyn
  • Omtale i medierne