Målepunkter

Målepunkter er udgangspunktet for, hvad der fokuseres på ved tilsynene. Det er de forhold, som styrelsen har udvalgt på det givne tidspunkt, som ud fra lovgivningen skal være i orden. Målepunkterne fokuserer på patientsikkerhed og patienters retsstilling, og de udarbejdes i tæt samarbejde med eksterne fagfolk og interessenter.