Klager og erstatningssager

Som patient og pårørende hos patienten har du mulighed for at klage om behandling, du har fået i det færøske sundhedsvæsen og klage om afgørelser, som sundhedsvæsnet har taget.

  • Landslægen indhenter det vedkommende journalmateriale på vegne af Styrelsen for Patientklager.
  • De sundhedspersoner som er indblandede i klagen får mulighed at udtale sig.
  • Landslægen sender alt materialet til Styrelsen for Patientklager til stillingtagen i sagen.
Læs mere på hjemmesiden hos Styrelsen for Patientklager 
 
Læs mere om klagemuligheder på hjemmesiden hos Heilsumálaráðnum

Blanket til klage om behandling eller journalindsigt i sundhedsvæsnet

Ansøgningsblanket til Patienterstatningen

Sagens gang

Sagens gang