Ligsyn og obduktioner

Ligsyn er en undersøgelse lægen foretager for at konstatere om en person er afgået ved døden.

Den læge, der har foretaget ligsynet, kan herefter skrive en dødsattest. På dødsattestens side 1 anføres oplysninger om afdødes navn, adresse, dato for dødsfaldet mv. Her angiver lægen tillige hvilke dødstegn (ligpletter, dødsstivhed mm.), der var til stede ved ligsynet. Dødsattestens side 1 udleveres til begravelsesmyndigheden, hvorefter begravelse eller bisættelse kan ske. På dødsattestens side 2 skriver lægen dødsårsagen og eventuelle andre sygdomme hos den afdøde samt dødsmåden. Disse oplysninger registreres af Landslægen.

Se vejledning til udfyldelse af dødsattester her

Se blanket til dødsattester her

Retslægeligt ligsyn

Der kan være forhold, som gør, at lægen ikke kan skrive dødsattesten, men skal kontakte politiet. Når politiet har modtaget indberetningen, afgør politiet i samarbejde med Landslægen, om der skal foretages retslægeligt ligsyn, eller om ligsynet kan foretages af hospitalets læger eller af den afdødes egen læge. Hvis der er gennemført retslægeligt ligsyn, skal dødsattesten underskrives af både politi og Landslæge.

Politiet skal inddrages ved dødsfald i følgende tilfælde:

  • Når døden skyldes et strafbart forhold, selvmord eller ulykkestilfælde
  • Når en person findes død
  • Når døden er indtrådt pludseligt og ikke er forudset af lægelige grunde
  • Når der er mistanke om, at dødsfaldet kan skyldes en erhvervssygdom
  • Når døden kan være indtrådt på grund af fejl, forsømmelse eller ulykkelig hændelse i forbindelse med behandling eller forebyggelse af sygdom
  • Når dødsfaldet sker i fængsler og lignende
  • Når det ikke med sikkerhed kan udelukkes, at dødsfaldet skyldes et strafbart forhold, selvmord eller ulykkestilfælde, eller når dødsfaldet af andre grunde menes at kunne have interesse for politiet.

Alle dødsattester vedrørende personer med bopæl på Færøerne sendes til Landslægen. Præsterne sender side 1 og lægerne sender side 2. Efterfølgende bliver der lavet statistik over dødsårsager. Det er af stor betydning, at vi modtager alle dødsattesterne, så statistikken kan blive så pålidelig som muligt.

For mere information om ligsyn og obduktioner:

Se her

Udstedelse af ligpas

Ligpas er nødvendigt, når et lig skal transporteres fra Færøerne til et andet land udenfor det danske rige.

Efter at Landslægen har modtaget ansøgning om ligpas sammen med dødsattest og andre nødvendige bilag fra et bedemandskontor, udfylder landslægen ligpasset.