Medicinsk cannabis

Medicinsk cannabis er ikke godkendt som lægemiddel i noget land, men siden april 2019, har det været tilladt at anvende medicinsk cannabis på Færøerne i en forsøgsordning.

Der stilles i forsøgsordningen ikke tilsvarende krav til produkternes kvalitet, sikkerhed og virkning. Kendskabet til eventuelle risici er derfor mere begrænset, end det er for godkendte lægemidler.

Læs hele vejledningen