Helbred og kørekort

Ved nyerhvervelse eller fornyelse af kørekort forelægger Akstovan (Politiets Kørekortkontor) sagen for Landslægen, hvis lægeerklæringen indeholder oplysninger om sygdomme hos ansøgeren.

Oplysning om helbred indgår også ved dispensation for brug af sikkerhedssele eller styrthjelm.

Landslægen rådgiver borgere, praktiserende læger, politiet, andre myndigheder og forvaltninger om trafikmedicinske spørgsmål. Spørgsmål om helbredsmæssige forhold i relation til kørekort rettes derfor til Landslægen. Det samme gælder spørgsmål til ansøgning om dispensation for styrthjelm eller sikkerhedsseler.