Om os

Landslægeembedet er en statslig institution på Færøerne under Sundhedsministeriet og hører i faglig henseende under Styrelsen for Patientsikkerhed.

Landslægeembedet varetages af landslæge Lars Fodgaard Møller. Til embedet er der ud over landslægen knyttet en læge i introstilling, en jurist, to biomedicinere (cand.scient.med.), tre kontorfunktionærer samt konsulenter til varetagelse af akutte opgaver ved fravær af landslægen. 

Landslægeembedet fungerer som rådgiver for statslige myndigheder herunder Færøernes Landsstyre og de kommunale myndigheder i lægelige, hygiejniske, miljømæssige og socialmedicinske forhold.

Landslægeembedet fører på Styrelsen for Patientsikkerheds vegne tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves på Færøerne af autoriseret sundhedspersonale (læger, sygeplejersker, tandlæger, apotekere m.fl.). Landslægen yder bistand til rets- og politimyndighederne i retsmedicinske og lignende sager samt til Akstovan i form af helbred og kørekort. Desuden udarbejder landslægeembedet årlige medicinalberetninger for Færøerne.
 

Enhedschef

Lars Fodgaard Møller

E-mail: lafm@stps.dk

Adresse og kontaktoplysninger

Landslæknin
Tinghúsvegur 42
FO-100 Tórshavn

Tlf. +298 660400
E-mail: foe@stps.dk

Se organisationsdiagram (stps.dk)