Patienters retsstilling

Din ret som patient

Formålet med Sundhedslovens regler om patienters retsstilling er at sikre, at patienters integritet og selvbestemmelsesret respekteres.

Loven skal sikre den enkelte patients retssikkerhed i forbindelse med undersøgelse, behandling og pleje inden for sundhedsvæsnet.

Læs mere i lovgivningen om patienters retsstilling på Færøerne