To tilfælde af sjælden sygdom på Færøerne

Publiceret 26-11-2019

Et barn på 5 år og en 87-årig fik i weekenden konstateret hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS).

HUS er en alvorlig sygdomstilstand, der er karakteriseret ved akut nedsat nyrefunktion og fald i antallet af blodplader.

I de fleste tilfælde opstår HUS som en komplikation i forbindelse med en bakteriel mave-tarminfektion som følge af infektion med Escherichia coli af typen VTEC. Indtil videre er der ikke konstateret sammenhæng mellem de to tilfælde, men dette undersøges fortsat af Landsdyrelægen.

Landslægen har udsendt information til forældrene i den relevante børneinstitution i Miðvágur, hvor det syge barn har været passet. Dette er standardprocedure, når der i en institution er et tilfælde af smitte med E. coli-bakterien VTEC. Dødsfald som følge af smitte med E. coli-bakterien VTEC er meget sjældne. I informationsskrivelsen anbefales det at søge læge ved mave-tarminfektioner.

Den 23. november blev 12 børn fra institutionen undersøgt på børneafdelingen på Landssygehuset efter at have haft diarré og alle fik foretaget prøver for VTEC. Der er den 26. november svar på alle prøver, som ikke viser tegn på VTEC.

Landslægen har ikke kendskab til tidligere tilfælde af HUS på Færøerne, og i Danmark er der mellem 2-7 tilfælde årligt. VTEC infektion forekommer derimod ofte på Færøerne, og Landslægen fik i 2014 anmeldelse om 7 tilfælde, 1 i 2015, ingen i 2016, 2 i 2017, 2 i 2018 og indtil i år er der anmeldt 2 tilfælde. 

Forurenede fødevarer (især oksekød, produkter af oksekød og forurenede grøntsager) er hyppige årsager til VTEC. Endvidere kan smitten komme fra bade- og soppe vand, samt kontakt til raske smittebærende dyr – først og fremmest drøvtyggere som køer, geder, får og hjorte og fra person til person.

Køkkenet på institutionen i Miðvágur er den 25. november blevet undersøgt af Landsdyrelægen, og der er ikke fundet tegn til smitte og hygiejnen var helt uden anmærkninger.

Landslægen har fået oplyst, at de to tilfælde med HUS begge er i bedring.