Gratis kighostevaccination til gravide

Publiceret 07-11-2019

Færøernes Landsstyre har efter indstilling fra Heilsumálaráðið vedtaget en ny bekendtgørelse, som omhandler gratis kighostevaccination til gravide. Tilbuddet gælder indtil
1. februar 2020, hvor epidemien forventes at være forbi.

Bekendtgørelsen kommer som en reaktion på den aktuelle kighoste-epidemi i Danmark, hvor en lignende bekendtgørelse er sat i gang.

Tilbuddet om vaccination omfatter:

  1. Gravide i uge 32
  2. Gravide i 33-39 ved tilbuddets ikrafttræden
  3. Gravide, hvor der fagligt vurderes fødsel inden uge 32

Vaccinationen vil beskytte det nyfødte barn, indtil barnet kan få den første børnevaccine, når det bliver tre måneder gammelt. Når den gravide bliver vaccineret, passerer moderens antistoffer over moderkagen til barnet og beskytter det effektivt mod kighoste. Samtidig er moderen også beskyttet mod at få kighoste, mens barnet er helt lille. Det er ikke tilrådeligt, at give vaccinationen tidligere end, når barnet er tre måneder gammelt.

Vaccination før udsættelse for smitte er den vigtigste strategi i forebyggelsen af kighoste, og det er vigtigt at sikre, at de anbefalede vaccinationstidspunkter så vidt muligt overholdes.