PRESSEMEDDELELSE

Forbruget af Ozempic og Wegovy

Publiceret 29-05-2024

I 2023 og 2024 har der været et stigende forbrug af diabetes- og vægttabsmedicin på Færøerne. Særlig forbruget af Ozempic og Wegovy er steget.

Tórshavn, 29. maj 2024

Landslægen udgiver i dag en rapport om forbruget af diabetes- og vægttabsmedicin, der belyser det stigende forbrug af Ozempic og Wegovy.   

I det meste af verden ses en stigning i forekomsten af type 2-diabetes. På Færøerne berører sygdommen omkring 3.000 personer ud af en befolkning på cirka 54.000. Ozempic har vist sig at være en effektiv behandling som supplement til kost og motion hos patienter, som ikke er tilstrækkelig kontrolleret med andre typer af diabetesmedicin.

En nylig rapport fra Fólkaheilsustýrið har vist, at 66% af Færinger er overvægtige (BMI på 25 eller over). Færøerne har den 4. største andel af overvægtige personer i verden, kun overhalet af Rumænien, USA og Chile. Wegovy har vist sig, at virke ved at påvirke appetitten og følelsen af mæthed, hvilket kan hjælpe personer med overvægt eller fedme med at tabe sig.

Landslægen har undersøgt brugen af specielt Ozempic og Wegovy i perioden fra januar 2023 til april 2024. I denne periode er der en 50% stigning i antal patienter der anvender Ozempic og en 511% stigning i antallet af patienter, der anvender Wegovy. Ved udgangen af april 2024 anvendte 2,8% af den færøske befolkning over 18 år enten Ozempic eller Wegovy.

Langt den overvejende del af patienterne, der får ordineret Ozempic får dette pga. diabetes og er derfor omfattet af medicintilskudsordningen. Kun enkelte patienter får enkelttilskud til brug af Wegovy. I Danmark har der på det seneste været et stort fokus på historier om enkeltsager, hvor der er hentet Ozempic på apoteket, der langt overstiger et normalt forbrug. Ved gennemgang af udleveret Ozempic fra færøske apoteker kan der også konstateres et overforbrug på Færøerne.

Landslægen vil bruge rapporten til at orientere de færøske læger om at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, når de udskriver medicin herunder Ozempic.

Læs rapporten her