Ny landslæge til Færøerne

Publiceret 29-09-2017

Lars Fodgaard Møller er per 1. november 2017 ansat som landslæge på Færøerne. Lars Fodgaard Møller overtager stillingen efter Henrik L. Hansen, der har varetaget stillingen siden opgaven overgik til Styrelsen for Patientsikkerhed i efteråret 2015.

Lars Fodgaard Møller er uddannet speciallæge i samfundsmedicin og har en lang karriere bag sig inden for både det danske og det internationale sundhedsvæsen.

"Vi glæder os over at have fundet en yderst velkvalificeret landslæge til Færøerne, og vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med det færøske landsstyre," udtaler direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed Anne-Marie Vangsted.

I perioden fra den 1. oktober til den 1. november er kontorchef i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anette Lykke Petri, konstitueret landslæge på Færøerne.

Landslægens opgaver

Landslægen på Færøerne varetager bl.a. følgende opgaver:

  • Landslægen fungerer som rådgiver for statslige myndigheder samt Færøernes Landsstyre og de kommunale myndigheder i lægelige, hygiejniske, miljømæssige og socialmedicinske forhold.
  • Landslægen fører på Styrelsen for Patientsikkerheds vegne tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves på Færøerne af autoriseret sundhedspersonale (læger, sygeplejersker, tandlæger, m.fl.). Landslægen yder bistand til rets- og politimyndigheder i retsmedicinske og lignende sager.
  • Landslægen varetager en række medicinalstatistiske opgaver og opgaver på lægemiddelområdet.