Sundhedsberetning for Færøerne 2020

09-04-2021

Sundhedsberetningen er primært baseret på statistiske indberetninger til Landslægeembedet i 2018 og 2019, herunder blandt andet fødselsstatistik, statistik over dødsårsager, smitsomme sygdomme samt data fra socialområdet. 

Læs sundhedsberetningen