Medicinsk cannabis

21-01-2019

Forsøgsordning på Færøerne

Medicinsk cannabis er ikke godkendt som lægemiddel i noget land, men siden april 2019, har det været tilladt at anvende på Færøerne i en forsøgsordning. Landslægen og Landsapotekeren har derfor udarbejdet en vejledning.

Vejledningen beskriver indikationer og forholdsregler den behandlende læge bør tage højde for, ved ordinering af medicinsk cannabis.

Læs vejledningen om medicinsk cannabis