Blákrossheimið

08-09-2023

Dato for tilsynet: 24-05-2023

Det er vores vurdering, at behandlingsstedet råder over sundhedsfaglige kompetencer, som på baggrund af den vejledning der fandt sted under tilsynet, vil være i stand til at udbedre manglerne, og dermed sikre en
fremtidig patientsikker behandling.

På den baggrund er det samlet set vores vurdering, at der er tale om mindre problemer af betydning for patientsikkerheden. Vi forudsætter, at behandlingsstedet opfylder vores henstillinger.