Herberg Frelsunarhersins

07-06-2023

Det er Landslægens vurdering, at de påviste mangler var gennemgående og havde et stort omfang med konkret risiko for patientsikkerheden. Ligeledes er det er vores vurdering, at der aktuelt ikke var kompetencer til stede på behandlingsstedet, der kan sikre de gennemgribende ændringer, det kræves for, at målepunkterne kan opfyldes.

Vi vurderer derfor, at der er tale om kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden På baggrund af fundene ved tilsynsbesøget har Landslægen den 23. maj 2023 givet behandlingsstedet et  påbud om straks at indstille al medicinhåndtering.

Hent tilsynsrapport for Herberg Frelsunarhersins