Eysturoyar Røktar- og Ellisheim

20-01-2023

Vi har ved vurderingen lagt vægt på, at de fund der var i forhold til behandlingsstedets medicinhåndteringudelukkende var gennemgående inden for et område ellers var fundene spredte og enkeltstående. De mangler, der var for journalføringen, var få og spredte, og det generelle indtryk er, at Eysturoyar Røktar- og Ellisheim har en patientsikkerhedsmæssig forsvarlig praksis. Vi vurderer, at Eysturoyar Røktar- og Ellisheim vil være i stand til at rette op på manglerne ud fra den rådgivning, der blev givet under tilsynet og ved at udarbejde og følge en handleplan, som beskriver hvordan henstillingerne bliver løst, hvordan de implementeres, og hvordan der følges op på henstillingerne.

Hent tilsynsrapport Eysturoyar Røktar- og Ellisheim