Suðuroyar Ellis- og Røktarheim

25-04-2023

Vi har ved vurderingen lagt vægt på omfanget af de uopfyldte målepunkter vedrørende de sygeplejefaglige vurderinger og den sundhedsfaglige journalføring. Manglerne var gennemgående og vurderes at have et større omfang og kræver målrettet arbejde med systematiske vurderinger og journalføring, inden målepunkterne kan opfyldes. Samlet set er det vores vurdering, at der er tale om større problemer af betydning for patientsikkerheden.

Hent tilsynsrapport for Suðuroyar Ellis- og Røktarheim