Heimið við Vágna

19-12-2022

Vi har ved vurderingen lagt vægt på, at det var gennemgående, i behandlingsstedets sundhedsfaglige dokumentation, ikke i et nødvendigt omfang beskrev opfølgning og evaluering på den pleje og behandling, som var iværksat hos patienten. Det er dog vores vurdering, at behandlingsstedet fulgte op på iværksat pleje og behandling, og at det alene omhandlede manglende journalføring heraf Det er vores vurdering, at en korrekt og fyldestgørende journalføring er nødvendig for at sikre kontinuitet i pleje og behandling af patienten, og for at sikre den interne kommunikation på behandlingsstedet og kommunikation med samarbejdspartnere.

Hent tilsynsrapport Heimið við Vágna