Indberetning af anmeldelsespligtige sygdomme

Individuelt anmeldelsespligtige sygdomme, blanket 1515

Det er to udgaver af 1515 blanketten, begge er i PDF- format. Har man mulighed for at indsende med sikkermail, vælges udgave 1. Har man derimod ikke mulighed at sende med sikkermail, vælges udgave 2.

Udgave 1:

Blanket 1515 - sikker mail

Har man mulighed for at sende e-mail med sikkerpost, da der er tale om personfølsom data, bruges denne blanket, som udfyldes elektronisk og indsendes både til:

Dertil gemmes et eksemplar til eget brug/ eget journalsystem.

Udgave 2:

Blanket 1515 - fysisk post

Har man ikke mulighed for at sende e-mail med sikkerpost, anvendes denne blanket, som udfyldes elektronisk, printes ud og sendes med alm. post til:

Landslæknin
Tinghúsvegur 42
FO-100 Tórshavn

Statens Serum Institut, Afdeling for Infektionsepidemiologi
Artillerivej 5,
2300 København S

Dertil gemmes et eksemplar til eget brug/ eget journalsystem.

Indberetning af Gonorré og Syfilis

Blanket 1510-G og 1510-S. Indberetning af Gonorre og Syfilis.

Gonorré og Syfilis er anmeldelsespligtige til Statens Serum Institut og er ikke anmeldelsespligtige til Landslægen. Vi opfordrer dog til at yderligere at indberette til Landslægen.

Begge 1510 blanketter er i PDF-format. Ved indberetning med e-mail skal der gøres brug af sikkermail, da der er tale om personfølsom data. Har man ikke mulighed for at sende med sikkermail, sendes plaketten som fysisk post. Frankerede svarkuverter til SSI kan rekvireres fra sygdomsanmeldelse@ssi.dk.

Blanket 1510 - Gonorreformular

Blanket 1510 - Syfilisformular

Har man mulighed for at sende e-mail med sikkermail, udfyldes blanketten elektronisk og indsendes både til:

Har man ikke mulighed for at sende e-mail med sikkerpost, udfyldes blanketten elektronisk, printes ud og sendes med alm. post til:

Statens Serum Institut, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Artillerivej 5,
2300 København S

Og til

Landslæknin
Tinghúsvegur 42
FO-100 Tórshavn

Indberetning af MRSA

Indberetning skal foretages, uanset om personen har sygdomstegn eller ej.

Dette indebærer, at både tilfælde med klinisk infektion og tilfælde med asymptomatisk bærertilstand anmeldes. MRSA-diagnosen kan kun stilles ved laboratorieundersøgelse. MRSA er indberetningspligtigt til både Statens Serum Institut og Landslægen.

MRSA indberetning er et samarbejde med det diagnosticerende laboratorie, hvor blanketten 5001 fremsendes i papirform fra laboratoriet til den læge, der har indsendt prøven. Lægen udfyldes herefter de resterende felter i blanketten.

Ved indberetning til Statens Serum Institut, sendes side 1 af blanketten med almindelig post til:

Statens Serum Institut, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse. 
Artillerivej 5
2300 København S

Ved indberetning til Landslægen, kan man vælge at benytte sikkermail eller at sende med almindelig post.

Har man mulighed for at sende e-mail med sikkermail, udfyldes blanketten, side 2 scannes ind og indsendes til: 

Landslægen på Færøerne på: foe@stps.dk

Har man ikke mulighed for at sende e-mail med sikkermail, udfyldes blanketten og side 2 sendes med alm. post til:

Landslæknin
Tinghúsvegur 42
FO-100 Tórshavn